• Welcome to Mrs. Giraldo's Class !!!!

 •                                                                                                 Martha Giraldo 
                                                                                           2nd Grade Bilingual
                                                                                                                         Phone :(281)641-1236 
                         
  Giraldo


                 

                                            8:00-8:10 Anuncios

                                            8:10-10:00 Taller de Lectura y Escritura

                                            10:00-10:50 Specials (Arte, Musica, Computadoras, Educación Física)

                                            10:50-11:05 Leer en voz alta

                                            11:05-11:34 Almuerzo

                                            11:35-11:55 Recreo

                                            12:00-12:20 Vocabulario

                                            12:20-1:15 Ciencia

                                            1:15-2:45 Matemáticas

                                            2:45-3:15 EstuWelcome dios sociales