Mme. Belmar in Paris
 • SCHEDULE

  1st period           Conference
  2nd period         French 1
  3rd period          French 1
  4th period          French 2
  5th period          French 3 Adv - French 4 Adv    
  6th period          French 2 Advanced
  7th period          French 2

  Tutoring: Tue/Thurs 2:55-3:20pm