•  

                                               

  Name: Karen Jackson

  Phone: 281-641-3879

  Email: karen.rice-jackson@humbleisd.net

  Room: 817

  Dyslexia Specialist (6-8)

   

                                                                                     Karen Jackson                                                        

                                                                                                                                                                                                                                           

  Schedule:  

  1st period: Dyslexia Intervention

  2nd period: Dyslexia Intervention

  3rd period:  Dyslexia Intervention

  4th period:  Conference: parent meetings and assessments

  6th period:  Dyslexia Intervention

  7th period: Conference

   

   

  My schoology link